ISOGEP  
Romana English
Viziune
Întreaga activitate a ISOGEP se întemeiază pe convingerea că investigarea coerentă a conexiunilor complexe ce configurează mediul social şi informaţional poate conduce la diagnosticarea adecvată a realităţilor contemporane şi la proiectarea unor intervenţii eficiente, în sprijinul actorilor sociali şi al societăţii în ansamblu.  
Aplicarea unor standarde etico-profesionale înalte reprezintă una din exigenţele noastre de prim rang, confidenţialitatea, loialitatea şi respectul pentru parteneri şi clienţi fiind comandamente deontologice fundamentale ale ISOGEP.