ISOGEP  
Romana English
Servicii
Serviciile furnizate de ISOGEP se încadrează în următoarele trei categorii, corespunzătoare direcţiilor noastre principale de expertiză:
• 
Studii sociale. Cercetare şi diagnoză socială.
• 
Analize de sistem. Analiză de risc, evaluare şi proiectare organizaţională.
• 
Aplicaţii informatice şi instrumente computaţionale de analiză.