ISOGEP  
Romana English
Studii Sociale
ISOGEP desfăşoară  programe de cercetare şi consultanţă răspunzând solicitărilor partenerilor noştri:
• 
Anchete sociologice şi sondaje de opinie publică pe eşantioane probabilistice, la diferite nivele de reprezentativitate (locală, regională, naţională, pentru sub-categorii de populaţie sau grupuri tinţă), utilizând interviul structurat aplicat “faţă-în-faţă” la domiciliul respondenţilor sau telefonic (prin metoda CATI).
• 
Cercetări de profunzime şi de impact – studii de evaluare (a impactului strategiilor şi programelor instituţiilor publice şi private), studii de piaţă şi participative, utilizând metoda focus grupurilor (organizate în orice localitate din ţară, deopotrivă singular sau sincron) şi a interviurilor aprofundate.
• 
Analize de conţinut – pe surse deschise (monitorizarea presei, analize de imagine, evaluarea agendei publice, analiza liniilor de mesaj etc.), prin utilizarea datelor puse la dispoziţie de clienţi, a altor arhive şi a bazelor de date ale institutului.