ISOGEP  
Romana English
Aplicaţii informatice
Pe lângă proiectele proprii pe care le conturează, Departamentul de tehnologie a informaţiei este furnizorul instrumentarului de lucru pentru demersuri de cercetare din diferite teritorii disciplinare, vizând:
• 
Proiectarea şi dezvoltarea unor aplicaţii eficiente, capabile să ofere instrumente calibrate social, adaptate la obiectivele utilizatorilor şi bazate pe înţelegerea profundă a relaţiilor organizaţionale şi de comunicare.
• 
Dezvoltarea şi aplicarea unor modele şi instrumente de analiză computaţională,  solicitate de reunirea disponibilităţilor de cunoaştere provenind din diversitatea ariilor disciplinare cu resursele oferite de tehnologia informaţiei.
• 
Construcţia unor suporturi web menite să asigure configurarea şi distribuţia optimă a mesajelor în mediul digital.