ISOGEP  
Romana English
Analize de sistem
Evaluând la un nivel superior categoria abordărilor plurisciplinare, ISOGEP a elaborat un pachet de produse de cercetare şi consultanţă bazat pe confluenţa mai multor seturi de expertize şi compentenţe, oferind clienţilor:
• 
Diagnoze organizaţionale – analize de leadership, studii de managementul riscului (atât în plan micro- şi macro-organizaţional cât şi în cel societal), analize asupra actorilor organizaţionali (stakeholder analysis), evaluări de performanţă (Fit/Gap Analysis), analize PEST şi SWOT, diagnoze motivaţionale etc.
• 
Cercetări de profunzime şi de impact – studii de evaluare (a impactului strategiilor şi programelor instituţiilor publice şi private), studii de piaţă şi participative, utilizând metoda focus grupurilor (organizate în orice localitate din ţară, deopotrivă singular sau sincron) şi a interviurilor aprofundate.
• 
Asistenţă în implementarea şi dezvoltarea de sisteme organizaţionale prin proiectare organizaţională şi consultanţă.