ISOGEP  
Romana English
Despre noi
ISOGEP este un institut privat şi independent, care a dobândit o experienţă considerabilă în studiile şi cercetările dedicate spaţiului socio-politic, economic şi cultural românesc. De la înfiinţarea sa, în 1992, institutul s-a dezvoltat continuu, prin diversificarea instrumentarului teoretic şi metodologic precum şi prin aprofundarea procedurilor de lucru şi a tehnicilor de investigaţie aplicate. 
Istoria ISOGEP are ca punct de referinţă determinant anul 2003, în cursul căruia a avut loc asocierea cu grupul de cercetare Eurodata şi integrarea echipei de marketing Classic. Astfel, s-a realizat o reconfigurare instituţională şi o lărgire a ariei de cercetare prin integrarea de noi metodologii şi instrumente de lucru din domenii ca lingvistica computaţională, psihologia cognitivă, etnologia proiectivă ş.a. 
Astăzi, activitatea institutului este organizată în departamente şi laboratoare, potrivit cu natura şi instrumentarul cercetărilor efectuate, acoperind trei direcţii principale de expertiză:
      cercetare şi diagnoză socială;
      analiză de risc, evaluare şi proiectare organizaţională;
      aplicaţii informatice şi instrumente computaţionale de analiză.
Specialiştii noştri sunt recomandaţi de experienţa şi competenţa lor profesională, recunoscute prin participarea la diverse programe de cercetare, inclusiv cu instituţii academice de prestigiu. Interesul permanent pentru adâncirea înţelegerii mediului social şi subordonarea demersului ştiinţific unei abordări integratoare, încorporând perspective disciplinare înrudite, dar distincte, constituie o garanţie a responsabilităţii şi a spiritului inovativ al echipei ISOGEP.